0 Replies Latest reply on Aug 17, 2016 12:30 AM by auket62812983

    Vermelding KOBO Aura H20 in Adobe Dig. Editions

    auket62812983

      Hoewel mijn computer is geauthoriseerd, is links in Adobe Digital Editions niet mijn KOBO Auro H20 vermeld. Wat moet ik doen om dat toch voor elkaar te krijgen?