3 Replies Latest reply on Sep 4, 2016 5:01 PM by Abambo

    Kan geen foto's uploaden via module WEB

    Elwin_M Level 1

      iedere keer als ik een de foto's via de module WEB wil uploaded krijg ik de melding: ''er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van het bestand: er is niet op tijd antwoord ontvangen'' wie kan mij helpen, wordt er gek van nl.