0 Replies Latest reply on Oct 17, 2016 1:19 AM by Henrik Tallroth

    Flash Player 23.0.0.185

    Henrik Tallroth

      Försökte leda vad som är nytt i och med uppdateringen av Flash Player till 23.0.0.185. Tyvärr inte hittat någon sidan som beskriver vad som är nytt och vad som har åtgärdat i säkerhet, buggar.