4 Replies Latest reply on Oct 24, 2016 1:36 PM by amaarora

  Indesign CC hänger sig när jag skriver ut

  miazebra

   Har problem att skriva ut vissa dokument. Andra funkar fint.

   Har nyligen uppgraderat till Windows 10 - kan detta påverka?

   Hur kan jag lösa problemet (förutom workaround som att exportera till PDF och sen skriva ut)

    

   Have trouble to print some documents. Other works fine. Having recently upgraded to Windows 10 - this may affect? How can I solve the problem (besides workaround as exporting to PDF and then print)