3 Replies Latest reply on Nov 7, 2016 7:29 AM by Abambo

    långsam utskrift av fotografier

    auwa366

      Jag har en Mac med  OS X el capitan, lightroom 6 och canon skrivare oixma mg 7750. De är kopplade via LAN till varandra. Utskrift av text går fint men att skriva ut fotografier är oerhört trögt och långsamt. Drivrutiner och uppdateringar på alla dessa enheter är uppdaterade. Canon support hänvisar till Adobe och lightroom. Finns det några förslag hur man kan gå vidare?

      Patrick