1 Reply Latest reply on Dec 6, 2016 7:42 AM by vinny38

    problém s písmom spojenie st

    jánc18234803

      Po otvorení in designu mi v celom súbore prepíše spojenie písmen st tak, že t má akoby oblúčik, a vyzerá to, že sú spojené. Keď medzi s at  dám medzeru, je t v poriadku. Keď to exportujem, je tam oblúčik vidieť, keď to prekopírujem do Wordu, je tam t bez oblúčika. V čom môže byť problém a ako ho odstrániť?