5 Replies Latest reply on Dec 19, 2016 1:01 AM by aatosh68602456

    Metadata förs ej över från biblioteksmodulen till framkallamodulen

    aatosh68602456

      Hej! Jag har en Nikon D 5300 och all info om objektiv och bild finns i biblioteks-modulen. När jag går över till framkalla-modulen och vill göra objektivkorrigering så finns inte objektivprofilen där. Vid försök att lägga in objektivet manuellt är problemet att då har man bara 8 objektiv att välja på. Vad gör jag för fel?