1 Reply Latest reply on Dec 19, 2016 5:31 AM by Steve Grisetti

    Import av film från videokamera Canon XM2 till PE15?

    olofb68937897

      Varför går det inte att importera film från videokamera Canon XM2 till  Premiere Elements 15 ?