22 Replies Latest reply on Jan 23, 2017 2:09 AM by Sdbruyne

    Bestanden willen niet meer openen

    Sdbruyne Level 1

      Sinds ik de update heb gedaan zo een 20 dagen geleden naar Indesign CC (2017) zijn er sommige bestanden die niet meer willen openen, het bestand wordt half ingeladen, programma wordt geopend. Maar de file is niet te zien. En dit alles zonder error code...