1 Reply Latest reply on Jan 13, 2017 5:57 PM by Cari Jansen

    Problem med beräkningar Adobe Acrobat på iPad

    stefanl4435776

      Har skapat interaktiva pdf filer med formler som fungerar perfekt på laptop, men när de öppnas på IPad i Adobe Acrobat så syns inte resultaten av beräkningarna och cellerna blir blanka. Någon som har något tips på vad det kan bero på?