3 Replies Latest reply on Jan 16, 2017 6:06 AM by Peru Bob

  Error 146

  lyl53384904

   Xin chào tất cả mọi người,

   Trước hết nói lời xin lỗi mọi người vì ngôn ngữ Tiếng Anh còn yếu nên cho tôi được nói Tiếng Việt Nam, mong mọi người thông cảm.

   Trong khi nâng cấp Photoshop cc 2015 lên thành Photoshop cc 2017 đã bị lỗi Error 146, như sau:

   Exit Code: 146

   -------------------------------------- Summary --------------------------------------

   - 2 fatal error(s), 0 error(s), 1 warnings(s)

    

   FATAL: Error (Code = 146) executing in command 'MoveFileCommand' for package: 'AdobeCameraRawProfile8.0All', version:9.7.0.112

   FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobeCameraRawProfile8.0All Version: 9.7.0.112). Error code: '146'

   WARN: Unable to move file at "C:\adobeTemp\ETR4D3.tmp\4\SharedApplicationData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Camera\Ca non EOS 7D Mark II\Canon EOS 7D Mark II Camera Faithful.dcp" to "C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles\Camera\Canon EOS 7D Mark II\Canon EOS 7D Mark II Camera Faithful.dcp" Error 1392 The file or directory is corrupted and unreadable.. Try setting correct permissions to the specified file/folder or parent folder, so that admin has rights to modify it.

   -------------------------------------------------------------------------------------

   Tại vì tôi mới sử dụng Photoshop cc 2015 chưa lâu nên cũng không có kiến thức nhiều trong Photoshop nên đã gỡ Photoshop cc 2015 ra và cài mới hoàn toàn CC 2017 nhưng vẫn bị lỗi Error 146.

   Hiện giờ vẫn không biết cách sửa lỗi đó thế nào, mong mọi người ai đã đọc được bài viết này xin hãy giúp tôi.

   Cảm ơn tất cả rất nhiều!