3 Replies Latest reply on Jan 20, 2017 1:24 AM by Per Berntsen

    Norsk utgave av Photoshop.

    a4558

      Er det ikke norsk versjon av Photoshop lenger.