1 Reply Latest reply on Jan 30, 2017 3:35 AM by Just Shoot Me

    LR6 används på mer än två datorer?

    glennb8467695

      Hej,

      Jag är ombedd att kontakta svenska Adobe för att få hjälp med mitt problem. Jag har installerat LR6 på min nya dator (här kallad dator no 3) men får ett felmeddelande" Serienummer: Serienummer .... (mitt) används redan på det maximalt tillåtna datorer. Du måst inaktivera en annan dator inom 18 dagar för att kunna använda produkten, Två alterantiv: Försök att aktviera igen. (Misslyckas) alternativ två: ange ett nytt serienummer. Jag har bara LR6 installerad på EN annan dator (här kallad no 2). Den är ca 4-5 år gammal. En tidigare dator (minst 10 år) har haft LR men kanske inte no 6. MEN DEN HAR INTE NGT SÅDANT PROGRAM (Avinstallerat för mer än fem år sedan). Sammanfattningsvis så så jag LR6 på dator 2 och dator 3 där jag får detta felmeddelande . Jag vet inte vad jag skall göra och är ju väldigt nervör vad som händer efter 18 dagar?? Hjälp mig! Glenn