1 Reply Latest reply on Feb 22, 2017 8:51 AM by KanikaS

    Samengestelde afbeeldingen

    KingRaLuv

      Wordt een bewerkte afbeelding of een afbeelding die is samengesteld uit meerdere stock-afbeeldingen nog steeds gezien als een origineel Werk? Gelden hier dezelfde beperkingen voor?