1 Reply Latest reply on Jan 2, 2009 6:50 PM by tzeng

  English Installer in dutch

  Harumbak! Level 1
   downloaded the AIR disk image (Adobe AIR 1.5 Installer, Macintosh, English) to install on a Mac, OS 10.4.11. The disk image mounts, open the installer, but the installation dialogue and its instructions are in what appears to be the Dutch language. Here's an excerpt:

   "Dit installatieprogramma installeert Adobe AIR, software die met het web verbonden bureaubladtoepassingen inschakelt. U dient de licentieovereenkomst van Adobe AIR te lezen en te accepteren voordat u verdergaat."

   Any ideas? Thanks!