1 Reply Latest reply on Mar 16, 2017 8:24 AM by F. McLion

    Svartvit negativ till positiv Lightroom

    katarsis

      Hur inverterar man enkelt i LR ett svartvitt negativ till positiv?