5 Replies Latest reply on Apr 25, 2017 7:55 AM by svent80373609

    kamera anslutning

    svent80373609

      Tidigare kom upp en anslutning för import av bildeer från ansluten kamera...plötsligt borta nu....på photoshopsidan finns ingen markering att importera bilder....men tidigare bilder finns på sidan.....då kameran ansluts till datorn laddas bilderna endast på windows bildgalleri