5 Replies Latest reply on May 6, 2017 6:05 AM by hasseh

  Har problem med att bilderna inte öppnas i Photoshop cc 2017 . bilderna öppnas inte från camera raw eller bridge i photoshop

  håkank15874871

   Hej

   Bilderna öppnas ej photoshop , klickar jag på bilden i bridge eller camera raw för att öppnas i photoshop så går inte detta ?

    • 1. Re: Har problem med att bilderna inte öppnas i Photoshop cc 2017 . bilderna öppnas inte från camera raw eller bridge i photoshop
     Trevor.Dennis Adobe Community Professional (Moderator)

     håkank15874871  wrote

      

     Hi

     Photos open not photoshop, I click on the image in bridge or camera raw to be opened in photoshop so this is not possible?

      

     What camera are the RAW files from?

     Cameras supported by Camera Raw

     • 4. Re: Har problem med att bilderna inte öppnas i Photoshop cc 2017 . bilderna öppnas inte från camera raw eller bridge i photoshop
      håkank15874871 Level 1

      Adobe Photoshop version: 2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967  x64

      Antal starter: 1

      Version: 10 eller senare

      Systemarkitektur: Intel Datorfamilj:6, Modell:10, Version:9 med MMX, SSE-heltal, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, HyperThreading

      Antal fysiska processorer: 4

      Antal logiska processorer: 8

      Processorhastighet: 3392 MHz

      Inbyggt minne: 8132 MB

      Ledigt minne: 4083 MB

      Minne tillgängligt för Photoshop: 6965 MB

      Minne som används av Photoshop: 70 %

      Historikminiatyrbilder: Aktiverad.

      Touch Bar: Aktiverad.

      Aliaslager: Inaktiverad.

      Paletten Funktionsändringstangenter: Aktiverad.

      Highbeam: Aktiverad.

      Plattstorlek för bild: 1024K

      Bildcache-nivåer: 4

      Förhandsgranskning av teckensnitt: Mellan

      TextComposer: Latin

      Visa: 1

      Visa gränser: överst= 0 till vänster= 0, nederst= 1080 till höger= 1920

      Visa: 2

      Visa gränser: överst= 0 till vänster= 1920, nederst= 768 till höger= 3280

      OpenGL: Aktiverad.

      Tillåt gamla GPU-verktyg för OpenGL: Ej upptäckt.

      Ritningsläge för OpenGL: Avancerat

      Tillåt normalt OpenGL-läge: Sant.

      Tillåt avancerat OpenGL-läge: Sant.

      AIFCoreInitialized=1

      AIFOGLInitialized=1

      OGLContextCreated=1

      NumGLGPUs=1

      NumCLGPUs=1

      NumNativeGPUs=0

      glgpu[0].GLVersion="4.1"

      glgpu[0].IsIntegratedGLGPU=0

      glgpu[0].GLMemoryMB=2048

      glgpu[0].GLName="NVIDIA GeForce GT 620"

      glgpu[0].GLVendor="NVIDIA Corporation"

      glgpu[0].GLVendorID=4318

      glgpu[0].GLDriverVersion="21.21.13.7654"

      glgpu[0].GLRectTextureSize=16384

      glgpu[0].GLRenderer="GeForce GT 620/PCIe/SSE2"

      glgpu[0].GLRendererID=4169

      glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1

      glgpu[0].GLDriver="C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9d0 83edacf87\nvd3dumx,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9d0 83edacf87\nvwgf2umx,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9d 083edacf87\nvwgf2umx,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9 d083edacf87\nvwgf2umx,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa 9d083edacf87\nvd3dum,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9 d083edacf87\nvwgf2um,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9 d083edacf87\nvwgf2um,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvaewu.inf_amd64_8baa9 d083edacf87\nvwgf2um"

      glgpu[0].GLDriverDate="20161229000000.000000-000"

      glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1

      glgpu[0].GLFrameBufferOK=1

      glgpu[0].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="4.50 NVIDIA"

      glgpu[0].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ARB]=[6553 6]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[4]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[192]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[124]

      glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[16]

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1

      glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1

      clgpu[0].CLPlatformVersion="1.2"

      clgpu[0].CLDeviceVersion="1.1 CUDA"

      clgpu[0].IsIntegratedCLGPU=0

      clgpu[0].CLMemoryMB=2048

      clgpu[0].CLName="GeForce GT 620"

      clgpu[0].CLVendor="NVIDIA Corporation"

      clgpu[0].CLVendorID=4318

      clgpu[0].CLDriverVersion="376.54"

      clgpu[0].CLBandwidth=1.04598e+10

      clgpu[0].CLCompute=44.4906

      Licenstyp: Prenumeration

      Serienummer: 96040331541835713827

      GUIDBucket:

        bucket: 57

        test: control

      Programmapp: D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\

      Tillfällig filsökväg: C:\Users\HKAN~1\AppData\Local\Temp\

      Photoshops virtuella minne har asynkron I/O aktiverad

      Volym(er) för virtuellt minne:

        Startskiva, 97,1G, 21,9G fritt

      Mappen Nödvändiga plugin-program: D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\Plug-ins\

      Primär mapp för plug-ins: D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Plug-ins\

       

       

      Installerade komponenter:

         A3DLIBS.dll   A3DLIB Dynamic Link Library   9.2.0.112  

         ACE.dll   ACE 2017/01/26-01:10:02   79.579975   79.579975

         AdbePM.dll   PatchMatch 2016/11/03:19:48:57   1.578146   1.578146

         AdobeLinguistic.dll   Adobe Linguisitc Library   10.0.0  

         AdobeOwl.dll   Adobe Owl   5.2.11  

         AdobePDFL.dll   PDFL 2016/08/10-16:53:20   79.195992   79.195992

         AdobePIP.dll   Adobe Product Improvement Program   7.4.1.60.45263  

         AdobeSVGAGM.dll   AdobeSVGAGM   79.579975   79.579975

         AdobeXMP.dll   Adobe XMP Core 2016/09/14-01:09:01   79.159824   79.159824

         AdobeXMPFiles.dll   Adobe XMP Files 2016/09/14-01:09:01   79.159824   79.159824

         AdobeXMPScript.dll   Adobe XMP Script 2016/09/14-01:09:01   79.159824   79.159824

         adobe_caps.dll   Adobe CAPS   10,0,0,6  

         AGM.dll   AGM 2017/01/26-01:10:02   79.579975   79.579975

         ahclient.dll    AdobeHelp Dynamic Link Library   2.2.0.1  

         AIDE.dll   AIDE 2016/05/27-01:08:49   79.574279   79.574279

         amtlib.dll   AMTLib (64 Bit)   10.0.0.119 BuildVersion: 10.0; BuildDate: Thu Dec 22 2016 3:0:7)   1.000000

         ARE.dll   ARE 2017/01/26-01:10:02   79.579975   79.579975

         AXE8SharedExpat.dll   AXE8SharedExpat 2015/03/13-23:40:54   79.562390   79.562390

         AXEDOMCore.dll   AXEDOMCore 2015/03/13-23:40:54   79.562390   79.562390

         Bib.dll   BIB 2017/01/26-01:10:02   79.579975   79.579975

         BIBUtils.dll   BIBUtils 2017/01/26-01:10:02   79.579975   79.579975

         boost_date_time.dll   photoshopdva   10.0.0  

         boost_signals.dll   photoshopdva   10.0.0  

         boost_system.dll   photoshopdva   10.0.0  

         boost_threads.dll   photoshopdva   10.0.0  

         cg.dll   NVIDIA Cg Runtime   3.0.00007  

         cgGL.dll   NVIDIA Cg Runtime   3.0.00007  

         CITThreading.dll   Adobe CITThreading   2.1.0.1   2.1.0.1

         CoolType.dll   CoolType 2017/01/26-01:10:02   79.579975   79.579975

         dnssd.dll   Bonjour   3,0,0,2  

         dvaaudiodevice.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvacore.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvacrashhandler.dll   Adobe Audition CC 2017   10.0.0  

         dvamarshal.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvamediatypes.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvametadata.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvametadataapi.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvametadataui.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvaplayer.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvatransport.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvaui.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dvaunittesting.dll   photoshopdva   10.0.0  

         dynamiclink.dll   photoshopdva   10.0.0  

         ExtendScript.dll   ExtendScript 2016/12/13-13:10:33   80.1089815   80.1089815

         icucnv40.dll   International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45    Build gtlib_6.0.21339  

         icudt40.dll   International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45    Build gtlib_6.0.21339  

         icuuc40.dll   International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45    Build gtlib_6.0.21339  

         igestep30.dll   IGES Reader   9.3.0.113  

         imslib.dll   IMSLib DLL   10.0.0.11  

         JP2KLib.dll   JP2KLib 2017/04/05-14:24:38   79.266006   79.266006

         libifcoremd.dll   Intel(r) Visual Fortran Compiler   10.0 (Update A)  

         libiomp5md.dll   Intel(R) OpenMP* Runtime Library   5.0  

         libmmd.dll   Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler   12.0  

         LogSession.dll   LogSession   7.4.1.60.45263  

         mediacoreif.dll   photoshopdva   10.0.0  

         MPS.dll   MPS 2016/09/14-15:20:26   79.577269   79.577269

         pdfsettings.dll   Adobe PDFSettings   1.04  

         Photoshop.dll   Adobe Photoshop CC 2017   18.1.1  

         Plugin.dll   Adobe Photoshop CC 2017   18.1.1  

         PlugPlugExternalObject.dll   Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit)   7.0.0  

         PlugPlugOwl.dll   Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit)   7.0.0.67  

         PSArt.dll   Adobe Photoshop CC 2017   18.1.1  

         PSViews.dll   Adobe Photoshop CC 2017   18.1.1  

         SCCore.dll   ScCore 2016/12/13-13:10:33   80.1089815   80.1089815

         SVGRE.dll   SVGRE   79.579975   79.579975

         svml_dispmd.dll   Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler   12.0  

         tbb.dll   Intel(R) Threading Building Blocks for Windows   4, 4, 2016, 0412  

         tbbmalloc.dll   Intel(R) Threading Building Blocks for Windows   4, 4, 2016, 0412  

         TfFontMgr.dll   FontMgr   9.3.0.113  

         TfKernel.dll   Kernel   9.3.0.113  

         TFKGEOM.dll   Kernel Geom   9.3.0.113  

         TFUGEOM.dll   Adobe, UGeom©   9.3.0.113  

         updaternotifications.dll   Adobe Updater Notifications Library   10.0.0.1 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: BUILDDATETIME)   10.0.0.1

         VulcanControl.dll   Vulcan Application Control Library   5.3.0.16  

         VulcanMessage5.dll   Vulcan Message Library   5.3.0.16  

         WRServices.dll   WRServices Thu Jan 07 2016 04:50:10   Build 0.21960   0.21960

         wu3d.dll   U3D Writer   9.3.0.113  

       

       

       

       

      Nödvändiga plugin-program:

       

       

         3D Studio 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Adaptiv vidvinkel 18.1.1 – från filen “Adaptive Wide Angle”

         Al Fresco 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Banor till Illustrator 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Basrelief 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Beskär och räta upp foton 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Beskär och räta upp foton 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “CropPhotosAuto”

         Bildpaketfilter 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “ChannelPort”

         Bläckskiss 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Blixt 3D 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Blött papper 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         BMP 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Brevpapper 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Camera Raw 9.10 – från filen “Camera Raw”

         Camera Raw-filter 9.10 – från filen “Camera Raw”

         Cineon 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Cineon”

         Collada 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         CompuServe GIF 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Contékrita 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Dicom 18.1.1 – från filen “Dicom”

         Differensmoln 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Clouds”

         Diffus glöd 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Djup 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Eazel Acquire 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “EazelAcquire”

         Ej sammanflätning 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Entropi 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Exportera tabeller för färgsökning 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Export3DLUT”

         Färgat ritstift 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Färgklickar 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Färgraster 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         FastCore-rutiner 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “FastCore”

         Fiber 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Filtergalleri 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Förskjutning 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Fotokopia 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Genomsnitt 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Average”

         Gips 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Glas 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Glödande kanter 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Google Earth 4 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Gör flytande 18.1.1 – från filen “Liquify”

         Gränspunkt 18.1.1 – från filen “VanishingPoint”

         HDRMergeUI 18.1.1 – från filen “HDRMergeUI”

         HSB/HSL 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         IFF-format 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         IGES 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Intervall 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         JPEG 2000 18.1.1 – från filen “JPEG2000”

         Kantiga streck 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Kantlinje 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Knipning 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Korn 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Kornig film 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Korsstreck 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Krackelering 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Kristallisera 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Krita && träkol 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Krom 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Krusning 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Kurtosis 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Lapptäcke 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Linsoskärpa 18.1.1 – från filen “Lens Blur”

         Linsöverstrålning 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Målat glas 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Markerade kanter 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Matlab Operation 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “ChannelPort”

         Mätningskärna 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “MeasurementCore.8me”

         Maximal 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Medel 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Median 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Mezzotint 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Minimum 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         MMXCore-rutiner 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “MMXCore”

         Moln 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Clouds”

         Mörka streck 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Mosaik 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Naggade kanter 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Nätform 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Neonljus 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         NTSC-färger 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “NTSC Colors”

         Objektivkorrigering  18.1.1 – från filen “Lens Correction”

         OpenEXR 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Palettkniv 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Pastellkrita 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         PCX 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “PCX”

         Photoshop 3D-motor 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Photoshop3DEngine”

         Photoshop Touch 14.0 – från filen “PSDX”

         Pixar 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Pixar”

         Plastfilm 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         PLY 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         PNG 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Polära koordinater 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Portable Bit Map 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “PBM”

         PRC 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Radiance 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Radiance”

         Radiell oskärpa 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Raster 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Rendera stödraster för färgsökning 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Export3DLUT”

         Sfär 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Sicksack 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Skakreducering 18.1.1 – från filen “Shake Reduction”

         Skapa fläckar 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Skapa plattor 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Skeva 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Skevhet 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Skriptingstöd 18.1.1 – från filen “ScriptingSupport”

         Smart oskärpa 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Smetig penna 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Solarisera 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “Solarize”

         Spaces 18.1.1 – från filen “Spaces”

         Spara för webben 18.1.1 – från filen “Save for Web”

         Sprejade streck 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Stämpel 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Standardavvikelse 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Stänk 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Stansa ut 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         STL 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Stöd för multiprocessor 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “MultiProcessor Support”

         Strukturpenna 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Sumi-e 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Summering 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Svamp 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Targa 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Texturerare 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Torr pensel 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Träkol 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         U3D 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Undermålning 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Våg 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Varians 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “statistics”

         Vattenfärg 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Vattenringar 18.1.1 – från filen “Filter Gallery”

         Vind 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Virtual Reality Modeling Language (VRML) 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         Virvel 18.1.1 – från filen “Standard MultiPlugin”

         Wavefront|OBJ 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “U3D”

         WIA-stöd 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “WIASupport”

         Wireless Bitmap 18.1.1 (2017.1.1 20170425.r.252 2017/04/25:23:00:00 CL 1113967) – från filen “WBMP”

       

       

      Valfria plugin-program och plugin-program från tredje part: INGA

       

       

       

       

      Dubblett-plugin-program och avaktiverade plugin-program: INGA

       

       

       

       

      Plug-ins som inte hämtades: INGA

       

       

      Tillägg:

       

       

         Senaste filer 1.4.2 - från filen “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CCX_START_EXTENSION_1_4_2_009\index.html”

         com.adobe.inapp.purchase 2.7.122 - från filen “D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\purchase.html”

         Nytt dokument 1.4.2 - från filen “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CCX_START_EXTENSION_1_4_2_009\fnft.html”

         Bibliotek 2.7.122 - från filen “D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\index.html”

         com.adobe.experimentation.extension 2.0.0 - från filen “D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.experimentation.extension\index.html”

         Starta 1.4.2 - från filen “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\CCX_START_EXTENSION_1_4_2_009\index.html”

         Adobe Color-teman 6.1.0 - från filen “D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.KulerPanel.html\index.html”

         Exportera som 3.0.8 - från filen “D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\PSPanel\dialog.html”

         Device Preview 1.3.1 - från filen “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.previewHD\PSPanel\panel.html”

         Exportera som 3.0.8 - från filen “D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Required\CEP\extensions\com.adobe.photoshop.crema\PSPanel\dialog.html”

         com.adobe.preview.loader 1.3.1 - från filen “C:\Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions\com.adobe.previewHD\PSLoader\loader.html”

       

       

      Installerade TWAIN-enheter: INGA

      • 5. Re: Har problem med att bilderna inte öppnas i Photoshop cc 2017 . bilderna öppnas inte från camera raw eller bridge i photoshop
       hasseh

       I have exactly the same problem. Also found new errormessage after Ctrl-e in LR. Updated PS routinely a few days ago. Please help.

       Hasse Hjortsø

       LR_Error.jpg