1 Reply Latest reply on May 12, 2017 7:33 AM by Peru Bob

  Doporučená HW konfigurace PC pro střih videa

  smarstin

   Dobrý den,

    

   už delší čas řešíme stále se vracející problém s HW nedostatečností pro střih videa a to i po upgradu PC.

   Nároky se stále zvyšují a to jak na již zmiňovaný HW PC, tak samozřejmě i na formáty pořizované moderními

   kamerami. Chápu, že to spolu úzce souvisí, a proto bych se rád zeptal, co nejvíce ovlivňuje výkon při střihu

   videa v Adobe Premiere CC2017. Je to procesor? RAM? Grafická karta? Co má největší prioritu? Je lepší AMD

   s OpenCL nebo nVidia s CUDA a je v tom veliký rozdíl? Momentálně máme ve studiu pracovní stanici HP Z440

   s grafickou kartou AMD FirePro W5100, CPU Intel Xeon E5-1620 (8 jader - 3,5 GHz) a 16 GB RAM. Nejčastěji

   pracujeme s video formáty .MXF ve full HD rozlišení 50p. Při multi-camovém střihu, kde by byly i jen

   tři kamery- tři stopy s tímto formátem, PC totálně nezvládá a je nutné soubory překonvertovat do nižších formátů.

    

   Budu rád za každou radu a za každý tip. Předem mockrát děkuji a přeji hezký den.

    

   Hello,

    

   For a long time, we've been solving the ever-recurring problem with HW inadequacy for editing videos, even after upgrading the PC.
   Claims are increasing, both on the already mentioned HW PC and, of course, on the formats made by modern Cameras.

   I understand that this is closely related, so I'd like to ask you how much the editing performance affects Videos in Adobe Premiere CC2017.

   Is it a processor? RAM? Graphic card? What is the top priority? Better AMD With OpenCL or nVidia with CUDA and is there a big difference?

   We currently have a HP Z440 workstation in the studio With AMD FirePro W5100 graphics card, Intel Xeon E5-1620 CPU (8 kernels - 3.5 GHz)

   and 16 GB of RAM. Most often We work with .MXF video formats in full HD resolution of 50p. In multi-cam editing, where they would be just
   Three cameras - three tracks with this format, the PC is totally unmanageable, and the files must be converted to lower formats.

    

   I will be happy for every advice and every tip. Thank you in advance and wish a nice day.