1 Reply Latest reply on Jun 6, 2017 10:49 AM by jaromir2614

    Resize digital signature frame

    jaromir2614

      Je možné změnit rámeček digitálního podpisu, tak jak to bylo v předešlé verzi?