5 Replies Latest reply on Nov 24, 2017 10:42 AM by Artastiek

    Lightroom houdt instellingen niet vast

    Artastiek Level 1

      Bij het opstarten van lightroom duurt het hel lang en dan verschijnt de vraag of ik de update accepteer. Dan blijkt dat instellingen zoals de locatie voor te exporteren files en de frequentie van het updaten van de catalogus niet bewaard worden. De catalogus functioneert wel overigens. Het lijkt er op dat bepaalde waarden niet bewaard worden. Wie heeft er meer mee te maken gehad en wat is de oplossing. Ik hoop dat er wat Nederlanders zijn die mij kunnen helpen met de Engelse beschrijving kom ik er helaas niet uit.