3 Replies Latest reply on Jun 19, 2017 10:43 AM by maria__

  Instalowanie FlashPlayera

  wojciechs31649468

   Na trzech komputerach z Windows XP sprawdziłem, że nie można zainstalować Flash Playera ver. 26.0.0.131 dla przeglądarek Firefox (najnowsza wersja) oraz Opera i Internet Explorer (ostatnie wersje akceptowane przez Windows XP). Z instalacją na ww. komputerach Flash Playera ver. 25.0.0.171, którą przeprowadzałem dnia 14 maja 2017 r. nie było problemów.

   Zaznaczam, że ww. komputery są sprawne "zadbane" i regularnie aktualizowane.

    

   On three computers from Windows XP I have checked, that you can not install Flash Player ver. 26.0.0.131 for browsers Firefox (latest version) and Opera and Internet Explorer (last versions accepted by Windows XP). With the installation on the above computers Flash Player ver. 25.0.0.171, which I conducted on May 14, 2017, was no problem.

   I note that the above computers are "well maintained" and regularly updated.

    

   Wojciech Słota