0 Replies Latest reply on Jun 30, 2017 1:56 AM by Opa Joop

    problemen bij het het wijzigen van bestandsnamen?

    Opa Joop

      Wanneer ik in Lightroom mijn bestandsnamen wijzig (allemaal oplopend met een nummer), dan komt het regelmatig voor dat de afbeeldingen op het scherm ten onrechte wijzigen. De achterliggende foto is niet gewijzigd! Meestal wordt het opgelost door het afsluiten en opnieuw starten van Lightroom. Dit lijkt mij niet de bedoeling.

      Heeft iemand vergelijkbare problemen en eventueel een oplossing cq alternatief?