2 Replies Latest reply on Aug 17, 2017 8:51 AM by andersf95839664

    Photoshop CS5

    andersf95839664

      Köpt Photoshop för några år sedan och använt det sedan dagligen. Nu plötsligt när jag  försöker starta programmet blir jag tvungen att fylla i serienummer och får då grön OK bock men trots det startar inte programmet. Vad kan jag göra?