1 Reply Latest reply on Nov 10, 2017 12:46 PM by trudyv85554225

    Aantal boeken op laptop en Ipad komen niet overeen

    trudyv85554225

      Ik heb - volgens Adobe D.E. - 98 boeken. Tenminste dat meldt de app (of wat het ook is) op m'n laptop. Op m'n Ipad heb ik er maar 25, waarvan ik er 13 niet kan downloaden omdat er geen contact met de 'fulfillment server' gemaakt kan worden en de app daar blijft vragen of ik wel met internet ben verbonden (ja dus). Dus 2 vragen: hoe krijg ik die 13 niet-te-downloaden boeken wél gedownload en hoe krijg ik de overige 73 boeken ook op m'n Ipad? Voor degene(n) die het antwoord op mijn vragen weten: alsjeblieft in jip-en-janneketaal, ik snap niet zo heel veel van digitale zaken. In elk geval alvast bedankt.