0 Replies Latest reply on Nov 9, 2017 2:22 AM by rolllex

  Återgå, i filter

  rolllex

   Om jag har bearbetat en bild med filter och ligger kvar i filtermenyn, hur återgår jag till den ursprungliga bilden, i filterfönstret?

    

   Nu ligger senaste förändringen kvar även när jag tar in en ny bild i filterläget.