4 Replies Latest reply on Nov 11, 2017 1:40 AM by balldin

    Redigera Lightroom i Elements

    balldin

      Jag har Lightroom Classic, Photoshop och Elements 14 installerade på min dator. Jag vill i första hand som alternativ från Lightroom kunna redigera i Elements 14 och inte i Photoshop. Men i "redigera i" kommer bara Photoshop upp och det ges  inte möjlighet till att använda Elements. Hur skall jag kunna få in detta som alternativ ?

      Bo