3 Replies Latest reply on Jan 2, 2018 10:32 AM by AnandSri

    I get the message "can not execute your request (400)" and can not open PDF in WORD despite the paid version?

    marijes89397347 Level 1

      Ik krijg de melding "kan uw verzoek niet uitvoeren (400)" en kan dus ondanks betaalde versie PDF niet openen in WORD?!