1 Reply Latest reply on Dec 10, 2017 12:25 PM by Jeff Arola

    Problem dymków z podpowiedziami

    adamt80238215

      Mam problem z dymkami podpowiedzi w Photoshop CS6, chyba po aktualizacji do High Sierra. Gdy uruchamiam save for WEB pojawiające się dymki podpowiedzi nie chowają się, są nawet widoczne we wszystkich programach na wierzchu i zasłaniają wszystko

      Zrzut ekranu 2017-12-10 o 20.37.44.png