1 Reply Latest reply on Dec 21, 2017 11:10 AM by Akash Sharma

    Photoshop fungerar inte med senaste Windows10 uppdateringen

    bertilf19748810

      Den senaste uppdateringen av Windows10 den 17 december 2017 medförde att Photoshop inte fungerar längre. Felmeddelandet anger att filen MSVCP120.dll är fel. Felstatus anges till 0xc000012f. Men fakturan fungerar och kommer som vanligt.

      Hur kommer jag vidare?