1 Reply Latest reply on Jan 31, 2018 4:04 PM by Adorobat

    Is possibvle depict invisible electronic signature ?

    pavelb6287044

      Je možné zobrazit na dokument podepsaný neviditelným podpisem tento podpis  dodatečně ?