1 Reply Latest reply on Mar 12, 2018 3:09 PM by Jantzen.Belliston

  Sök och välj information

  superfarfar

   Hej

   Finns det sökfunktioner där inskannad dokumentinformation vid träff ger möjlighet att föra över information till det sökande programmet ,

   t ex

   en  javametod

   String värde getValue(String sökVärde){

       //leta och finn

   .

   .

   return ettVärde;

   }

    

   Jag antar det finns i Adobe, var?

    

   7Göran Nyström