5 Replies Latest reply on Sep 12, 2018 11:28 AM by johnrellis

    Direkt import till facebook från Lr

    christer rådne

      Någon som vet orsaken till att Adobe tog bort möjligheten till direktimport rån Lr till Facebook?
      Det var så bra att slippa gå omvägen via att spara ner filer/bilder.