2 Replies Latest reply on Sep 23, 2018 12:59 PM by edcomino

    Bestanden importeren van twee seperate SD kaarten

    edcomino

      Ik heb sinds kort een nieuwe camera waar de JPEG bestanden op 1 SD kaartje worden weggeschreven en de RAW bestanden op een andere SD kaart. Hoe importeer ik deze in Lightroom Classic CC zo dat ze samen worden gevoegd?