0 Replies Latest reply on Aug 2, 2008 3:02 AM by Newsgroup_User

  Max 2008 PArray problem

  Level 7
   Okazuje siê, ¿e w wersjach Max 9 - Max 2009 system cz±stek PArray ma
   spieprzon± opcjê "use total" w wyborze liczby generowanych cz±steczek i
   nic nie generuje. Czy kto¶ wie co¶ o jakim¶ innym pluginie o
   porównywalnej funkcjonalno¶ci, który móg³by zastpiæ PArray w tych
   wersjach Maxa?

   Dziêki,
   Ziggi