7 Replies Latest reply on Nov 6, 2009 5:11 AM by erthy

  Problem with text field .text atribute.

  erthy Level 1

   Hey,

    

   I had a mx:Text element and I put it onto a canvas for a tabbing system and now, my notation element.text="bla bla bla"; doesn't work. What am I doing wrong?

   Code below.

    

   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

   <mx:WindowedApplication xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" initialize="otevritSlovnik()" width="1000" backgroundGradientAlphas="[1.0, 0.0]" backgroundGradientColors="[#FFFFFF, #6F8DFF]" height="360">

   <mx:Script>

        <![CDATA[

             import mx.controls.Text;

             import flash.filesystem.*;

             import mx.controls.Alert;

             import mx.controls.List;

                  

                  // public var slovnikFile:File;

                  public var slovnikFile:File = File.applicationDirectory.resolvePath("slovnik.xml"); // The preferences prefsFile

                  [Bindable] public var slovnikXML:XML; // The XML data

                  [Bindable] public var addXML:XML;               

                  

                  private var pocet_slovicek:int;

                  private var maximum:int;

                  private var cislo_slovicka:int;

                  private var slovicko_1:String;

                  private var slovicko_2:String;

                  private var zkousim_z:int;

                  private var pocet_vyzkousenych:int;

                  private var vyzkousene:Array = new Array;

                  private var vysledky_do_streamu:String = "pes";

                  private var zkousi_se:Boolean;

                  public var stream:FileStream; // The FileStream object used to read and write prefsFile data.

             

             private function otevritSlovnik():void

             {

                  stream = new FileStream();

                  if (slovnikFile.exists) {

                      stream.open(slovnikFile, FileMode.READ);

                      slovnikXML = XML(stream.readUTFBytes(stream.bytesAvailable));

                       stream.close();

                       vytahnout_udaje();

                  }

                  else

                  {

                      Alert.show("Nenalezeny žádné slovníky!");

                  }

             }

             

             private function vytahnout_udaje():void{

                  var jmeno_slovniku:String = slovnikXML.info.jmeno;

                  var verze_slovniku:String = slovnikXML.info.verze;

                  var autor_slovniku:String = slovnikXML.info.autor;

                  var jazyk1_slovniku:String = slovnikXML.info.jazyky.@lang1;

                  var jazyk2_slovniku:String = slovnikXML.info.jazyky.@lang2;

                  var web_slovniku:String = slovnikXML.info.web;

                  var poznamka_slovniku:String = slovnikXML.info.poznamka;

                  var udaje_o_slovniku:String = "Jméno slovníku: " +jmeno_slovniku+

                                                       "\nVerze: "+verze_slovniku+

                                                       "\nAutor: "+autor_slovniku+

                                                       "\nWeb: "+web_slovniku+

                                                       "\nJazyk1: "+jazyk1_slovniku+

                                                       "\nJazyk2: "+jazyk2_slovniku+

                                                       "\nPoznámka autora: "+poznamka_slovniku

                                                       ;

                  info_o_slovniku.text=udaje_o_slovniku;

             }

             public function ask (slid:int, lang:String):String {

                  if (slovnikXML) {

                       var slovicko:String = slovnikXML.slovicka.slovicko[slid].@[lang];

                       return slovicko;

                  }

                  else {

                       var chyba:String = "ff";

                       return chyba;

                  }

             }

             

             public function dalsi_slovicko():void {

                  if (pocet_vyzkousenych == 0 || pocet_vyzkousenych < zkousim_z){

                       cislo_slovicka = randomNumber(0, maximum);

                       

                       if (vyzkousene.indexOf(cislo_slovicka)==-1) {

                            

                            slovicko_1 = ask(cislo_slovicka, "en");

                            slovicko_2 = ask(cislo_slovicka, "cs");

                            slovicko1.text = slovicko_1;

                            nazor.text ="";

                            pocet_vyzkousenych++;

                       

                       }

                       else {

                            dalsi_slovicko();

                       }

                  }

                  else {

                       Alert.show("Vyzkoušení proběhlo úspěšně! \n"+"Počet vyzkoušených slovíček: "+pocet_vyzkousenych+"\nZkoušelo se z: "+zkousim_z);

                       last();

                  }

             }

             public function last():void {

                  slovicko1.text = "Great!";

                  nazor.text = "Výborně!";

                  odeslat.label="Zkoušej!";

                  zrusit.enabled=false;

                  slovicko1.enabled=true;

                  nazor.enabled=true;

                  nazor.editable=false;

                  zkousi_se=false;

             }

             public function zkousej():void {

                  zkousi_se=true;

                  odeslat.label="Odeslat!";

                  zrusit.enabled=true;

                  slovicko1.enabled=true;

                  nazor.enabled=true;

                  nazor.editable=true;

                  pocet_vyzkousenych = 0;

                  vyzkousene = new Array;

                  pocet_slovicek = slovnikXML.slovicka.elements("*").length();

                  maximum = pocet_slovicek-1;

                  zkousim_z = maximum+1;

                  

                  if (zkousim_z > maximum+1) {

                       Alert.show("Chcete se nechat vyzkoušet z více slovíček, než vybraný slovník obsahuje. E-e!");

                  }

                  else {

                       dalsi_slovicko();

                  }

             }

             

             public function kontrola() : void {

                       if (nazor.text == slovicko_2) {

                            vyzkousene.push(cislo_slovicka);

                             dalsi_slovicko()

                       }     

                       else {

                            Alert.show("Špatně!! \n\nSprávně jste měli napsat: " + slovicko_2);

                       }

                    }

             

             private function randomNumber(low:Number=NaN, high:Number=NaN):Number

             {

                  var low:Number = low;

                  var high:Number = high;

    

                  if(isNaN(low))

                   {

                      throw new Error("low must be defined");

                   }

                    if(isNaN(high))

                     {

                          throw new Error("high must be defined");

                    }

    

                    return Math.floor(Math.random() * (1+high-low)) + low;

             }

             

             private function odeslat_click(evt:MouseEvent):void {

                    if (zkousi_se==true) {

                            kontrola();

                       }

                       else {

                            zkousej();

                       }

               }

    

               private function zrusit_click(evt:MouseEvent):void {

    

               }

             

        ]]>

   </mx:Script>

        <mx:ViewStack x="10" y="44" id="viewstack1" width="960" height="310">

             <mx:Canvas label="Zkoušení" width="100%" height="100%" id="zalozka_zkouseni" backgroundColor="#FFFFFF" color="#000000" borderColor="#919191">

                  <mx:Panel x="10" y="10" width="250" height="284" layout="absolute" title="Údaje o slovníku:" id="slovniky">

                       <mx:Text x="10" y="10" width="210" height="224" id="info_o_slovniku"/>

                  </mx:Panel>

                  

                  

                  <mx:Panel x="585" y="10" width="362" height="284" layout="absolute" id="panel_vysledky" title="Výsledky:">

                       <mx:List y="10" width="322" height="224" id="vysledky_stream" dataProvider="vysledky_do_streamu" enabled="true" x="10"></mx:List>

                  </mx:Panel>

                  <mx:Panel x="268" y="10" width="309" height="284" layout="absolute" id="main_alternate" title="Zkoušení:">

        <mx:Form id="main_form" x="10" y="10" width="269" height="224" defaultButton="{odeslat}">

           <mx:FormItem width="100%">

               <mx:TextInput id="slovicko1"  width="100%"/>

           </mx:FormItem>

           <mx:FormItem width="100%">

               <mx:TextInput id="nazor"  width="100%"/>

           </mx:FormItem>

           <mx:FormItem direction="horizontal"

                   horizontalAlign="center"

                   width="100%" height="47">

               <mx:Button id="odeslat"

                       label="Zkoušet!"

                       click="odeslat_click(event);"  fontSize="25" textAlign="center" labelPlacement="top"/>

           </mx:FormItem>

           <mx:FormItem>

                <mx:Spacer/>

           </mx:FormItem>

           <mx:FormItem direction="horizontal"

                   horizontalAlign="right"

                   width="226" height="26">

               <mx:Button id="zrusit"

                       label="Reset"

                       click="zrusit_click(event);"  textAlign="center" labelPlacement="right"/>

           </mx:FormItem>

       </mx:Form>

                  </mx:Panel>

             </mx:Canvas>

             <mx:Canvas width="100%" height="100%" id="zalozka_about" label="O programu">

                  <mx:TextArea x="228" y="10" width="722" height="290" id="changelog" text="Slovíčka - Changelog&#xa;&#xa;0.0.3 - zvětšena tlačítka, přidán panel s údaji o slovníku a panel s logem (nefunkční)&#xa;0.0.2 - paměť na vyzkoušená slovíčka, vylepšení vzhledu&#xa;0.0.1 - základní funkce programu" textAlign="left" fontSize="15"/>

             </mx:Canvas>

        </mx:ViewStack>

        <mx:TabBar x="10" y="21" dataProvider="viewstack1" width="502" height="26">

        </mx:TabBar>

   </mx:WindowedApplication>