4 Replies Latest reply on Dec 19, 2009 7:36 AM by Steve Grisetti

    Problem med att importera filmklipp 16:9

    kammern

      När jag ska hämta ett filklipp i 16:9 till ett projekt ändras formatet.