5 Replies Latest reply on May 9, 2010 7:27 AM by kglad

  problem with order

  newcmr.hu

   Hi!

    

   I made an xml driven picture gallery. My problem is that somehow the script puts the thumbnails in a reversed order, and I can't find why. Maybe it is a very small and obvious problem, but I think I have been doing it for soo long that I can't see the program. The code is:

    

   // ////////////////// A terület méretének meghatározása ahol látszik a kép.
   var kepXmax = 600;
   var kepYmax = 405;
   // ////////////////// A betöltő mc x-y pozíciója
   kezdoX = 100;
   kezdoY = 50;
   p = 0;
   var w = 0;

    

   xml = new XML();
   xml.ignoreWhite = true;
   xml.onLoad = loadXML;
   xml.load("images.xml");

    

   function loadXML(loaded) {
       if (loaded) {
           xmlNode = this.firstChild;
           image = [];
           description = [];
           thumbnails = [];
           cat = [];
           total1 = xmlNode.childNodes.length;

    

           ///////////////////////As első alkalommal az első kategóriát állítjuk be
           if (category == undefined) {
               category = xmlNode.childNodes[0].childNodes[3].firstChild.nodeValue;
           }
           ///////////////////////
           for (i=0; i<total1; i++) {
               if (xmlNode.childNodes[i].childNodes[3].firstChild.nodeValue == category) {

    

                   image[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[0].firstChild.nodeValue;
                   description[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[1].firstChild.nodeValue;
                   thumbnails[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[2].firstChild.nodeValue;
                   cat[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[3].firstChild.nodeValue;
                  
                   prevWidth = 0
                   prevX =110

    

                   thumbnails_fn(w);
                   w++;
               }
           }
           total = w;
           firstImage();
       } else {
           content = "A fájl betöltése sikertelen!";
       }
   }

    

   /////////////////////////////////////
   listen = new Object();
   listen.onKeyDown = function() {
       if (Key.getCode() == Key.LEFT) {
           prevImage();
       } else if (Key.getCode() == Key.RIGHT) {
           nextImage();
       }
   };
   Key.addListener(listen);
   previous_btn.onRelease = function() {
       prevImage();
   };
   next_btn.onRelease = function() {
       nextImage();
   };
   /////////////////////////////////////

    

   this.onEnterFrame = function() {
       filesize = picture.getBytesTotal();
       loaded = picture.getBytesLoaded();
       preloader._visible = true;
       if (loaded != filesize) {
           preloader.preload_bar._xscale = 100*loaded/filesize;
       } else {
           preloader._visible = false;
           if (picture._alpha<100) {
               picture._alpha += 10;
           }
           szelesseg = picture._width;
           magassag = picture._height;
           presel();
       }
   };
   function nextImage() {
       if (p<(total-1)) {
           p++;
           if (loaded == filesize) {
               picture._alpha = 0;
               picture.loadMovie(image[p],1);
               desc_txt.text = description[p];
               picture_num();
           }
       }
   }
   function prevImage() {
       if (p>0) {
           p--;
           picture._alpha = 0;
           picture.loadMovie(image[p],1);
           desc_txt.text = description[p];
           picture_num();
       }
   }
   function firstImage() {
       if (loaded == filesize) {
           picture._alpha = 0;
           picture.loadMovie(image[0],1);
           desc_txt.text = description[0];
           szelesseg = picture._width;
           magassag = picture._height;
           picture_num();
          
           presel();
          
          
       }
   }
   function picture_num() {
       current_pos = p+1;
       pos_txt.text = current_pos+" / "+total;
   }
   function thumbNailScroller() {
       // bélyegképek kódja
       this.createEmptyMovieClip("tscroller",1000);
       scroll_speed = 10;
       tscroller.onEnterFrame = function() {
           if ((_root._ymouse>=thumbnail_mc._y) && (_root._ymouse<=thumbnail_mc._y+thumbnail_mc._height)) {
               if ((_root._xmouse>=(hit_right._x-40)) && (thumbnail_mc.hitTest(hit_right))) {//a hitright ellenőrzi, hogy a thumbnail_mc még mindíg tart a hit_left alatt, nehogy túlscrollozzuk
                   thumbnail_mc._x -= scroll_speed;
               } else if ((_root._xmouse<=(hit_left._x+40)) && (thumbnail_mc.hitTest(hit_left))) {
                   thumbnail_mc._x += scroll_speed;
               }
           } else {
               delete tscroller.onEnterFrame;
           }
       };
   }
   function thumbnails_fn(k) {
       thumbnail_mc.createEmptyMovieClip("t"+k,thumbnail_mc.getNextHighestDepth());
       tlistener = new Object();
       tlistener.onLoadInit = function(target_mc) {//Ha betöltődött akép és lehet manipulálni
          
           target_mc._x = prevWidth+prevX
          
           prevWidth = target_mc._width+5
           prevX = target_mc._x
          
                          
           target_mc.pictureValue = k;
           target_mc.onRelease = function() {
               p = this.pictureValue-1;//mivel a nextImage hozzáad egyet a p értékéhez
               nextImage();
           };
           target_mc.onRollOver = function() {
               this._alpha = 50;
               thumbNailScroller();
           };
           target_mc.onRollOut = function() {
               this._alpha = 100;
           };
       };
       image_mcl = new MovieClipLoader();
       image_mcl.addListener(tlistener);
       image_mcl.loadClip(thumbnails[k],"thumbnail_mc.t"+k);//betöltjük a movieclip-be a képet, majd meghívjuk a fentebbi onLoadInit-t

    

   }
   // ///////////////////////////// A képek scalezéséért felel
   function presel() {
       if ((szelesseg>kepXmax) || (magassag>kepYmax)) {
           // /// Ha a kép valamelyik oldala > mint a maximális (kepXmax,kepYmax)
           xoldal = szelesseg-kepXmax;
           yoldal = magassag-kepYmax;
           if (xoldal>yoldal) {
               aranyx = kepXmax/szelesseg;
               picture._width = aranyx*szelesseg;
               picture._height = aranyx*magassag;
               kozepre();
           } else if (yoldal>xoldal) {
               aranyy = kepYmax/magassag;
               picture._width = aranyy*szelesseg;
               picture._height = aranyy*magassag;
               kozepre();
           }
       } else if ((szelesseg<kepXmax) || (magassag<kepYmax)) {
           // // Ha a kép valamelyik oldala kisebb mint a maximális
           xoldal = kepXmax-szelesseg;
           yoldal = kepYmax-magassag;
           if (xoldal>yoldal) {
               aranyy = kepYmax/magassag;
               picture._width = aranyy*szelesseg;
               picture._height = aranyy*magassag;
               kozepre();
           } else if (yoldal>xoldal) {
               aranyx = kepXmax/szelesseg;
               picture._width = aranyx*szelesseg;
               picture._height = aranyx*magassag;
               kozepre();
           }
       }
   }
   function kozepre() {
       // ////////// Az új méretek alapján teszi mindig középre a képet
       picture._x = kezdoX+(kepXmax-picture._width)/2;
       picture._y = kezdoY+(kepYmax-picture._height)/2;
   }

    

    

    

   Sorry, but the comments are in hungarian. Where I put the thumbnails is this part (this is where something goes wrong and they are placed in a reversed order):

    

   function thumbnails_fn(k) {
         thumbnail_mc.createEmptyMovieClip("t"+k,thumbnail_mc.getNextHighestDepth());
        tlistener = new Object();
        tlistener.onLoadInit = function(target_mc) {//Ha betöltődött akép és  lehet manipulálni
           
            target_mc._x = prevWidth+prevX
           
            prevWidth = target_mc._width+5
            prevX = target_mc._x
           
                           
            target_mc.pictureValue = k;
            target_mc.onRelease = function() {
                p = this.pictureValue-1;//mivel a nextImage hozzáad egyet a p  értékéhez
                nextImage();
            };
            target_mc.onRollOver = function() {
                this._alpha = 50;
                thumbNailScroller();
            };
            target_mc.onRollOut = function() {
                this._alpha = 100;
            };
        };
        image_mcl = new MovieClipLoader();
        image_mcl.addListener(tlistener);
        image_mcl.loadClip(thumbnails[k],"thumbnail_mc.t"+k);//betöltjük a  movieclip-be a képet, majd meghívjuk a fentebbi onLoadInit-t

    

   }

    • 1. Re: problem with order
     kglad Adobe Community Professional & MVP

     it doesn't look like you're specifying any order.

      

     you're calling thumbnail_fn() "sequentially" but that's not related to the order in which they complete loading and your onLoadInit() is called (and it's that order that determines the thumb's positioning).

     1 person found this helpful
     • 2. Re: problem with order
      newcmr.hu Level 1

      Thanks for your reply!

       

      Aha. I tought that the prpoblem is somewhere there. Do you ha

      ve any suggestions, how I could determine that the first thumb should be placed first and then the second etc.

       

      My problem is that it does exactly the opposite now, and I can't make out the how to influence the order.

      • 3. Re: problem with order
       kglad Adobe Community Professional & MVP

       you should load them sequentially.  it looks a lot better (when you view non-instant loading), in addition, to allowing the positioning you want:

        


       // ////////////////// A terület méretének meghatározása ahol látszik a kép.
       var kepXmax = 600;
       var kepYmax = 405;
       // ////////////////// A betöltő mc x-y pozíciója
       kezdoX = 100;
       kezdoY = 50;
       p = 0;
       var w = 0;

        

       xml = new XML();
       xml.ignoreWhite = true;
       xml.onLoad = loadXML;
       xml.load("images.xml");

        

       function loadXML(loaded) {
           if (loaded) {
               xmlNode = this.firstChild;
               image = [];
               description = [];
               thumbnails = [];
               cat = [];
               total1 = xmlNode.childNodes.length;

        

               ///////////////////////As első alkalommal az első kategóriát állítjuk be
               if (category == undefined) {
                   category = xmlNode.childNodes[0].childNodes[3].firstChild.nodeValue;
               }
               ///////////////////////
               for (i=0; i<total1; i++) {
                   if (xmlNode.childNodes[i].childNodes[3].firstChild.nodeValue == category) {

        

                       image[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[0].firstChild.nodeValue;
                       description[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[1].firstChild.nodeValue;
                       thumbnails[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[2].firstChild.nodeValue;
                       cat[w] = xmlNode.childNodes[i].childNodes[3].firstChild.nodeValue;
                       w++;
                   }
               }
               total = w;

       prevX=110;

       prevWidth=0;

       thumbnails_fn(0);
               firstImage();
           } else {
               content = "A fájl betöltése sikertelen!";
           }
       }

        

       /////////////////////////////////////
       listen = new Object();
       listen.onKeyDown = function() {
           if (Key.getCode() == Key.LEFT) {
               prevImage();
           } else if (Key.getCode() == Key.RIGHT) {
               nextImage();
           }
       };
       Key.addListener(listen);
       previous_btn.onRelease = function() {
           prevImage();
       };
       next_btn.onRelease = function() {
           nextImage();
       };
       /////////////////////////////////////

        

       this.onEnterFrame = function() {
           filesize = picture.getBytesTotal();
           loaded = picture.getBytesLoaded();
           preloader._visible = true;
           if (loaded != filesize) {
               preloader.preload_bar._xscale = 100*loaded/filesize;
           } else {
               preloader._visible = false;
               if (picture._alpha<100) {
                   picture._alpha += 10;
               }
               szelesseg = picture._width;
               magassag = picture._height;
               presel();
           }
       };
       function nextImage() {
           if (p<(total-1)) {
               p++;
               if (loaded == filesize) {
                   picture._alpha = 0;
                   picture.loadMovie(image[p],1);
                   desc_txt.text = description[p];
                   picture_num();
               }
           }
       }
       function prevImage() {
           if (p>0) {
               p--;
               picture._alpha = 0;
               picture.loadMovie(image[p],1);
               desc_txt.text = description[p];
               picture_num();
           }
       }
       function firstImage() {
           if (loaded == filesize) {
               picture._alpha = 0;
               picture.loadMovie(image[0],1);
               desc_txt.text = description[0];
               szelesseg = picture._width;
               magassag = picture._height;
               picture_num();
              
               presel();
              
              
           }
       }
       function picture_num() {
           current_pos = p+1;
           pos_txt.text = current_pos+" / "+total;
       }
       function thumbNailScroller() {
           // bélyegképek kódja
           this.createEmptyMovieClip("tscroller",1000);
           scroll_speed = 10;
           tscroller.onEnterFrame = function() {
               if ((_root._ymouse>=thumbnail_mc._y) && (_root._ymouse<=thumbnail_mc._y+thumbnail_mc._height)) {
                   if ((_root._xmouse>=(hit_right._x-40)) && (thumbnail_mc.hitTest(hit_right))) {//a hitright ellenőrzi, hogy a thumbnail_mc még mindíg tart a hit_left alatt, nehogy túlscrollozzuk
                       thumbnail_mc._x -= scroll_speed;
                   } else if ((_root._xmouse<=(hit_left._x+40)) && (thumbnail_mc.hitTest(hit_left))) {
                       thumbnail_mc._x += scroll_speed;
                   }
               } else {
                   delete tscroller.onEnterFrame;
               }
           };
       }
       function thumbnails_fn(k) {
           thumbnail_mc.createEmptyMovieClip("t"+k,thumbnail_mc.getNextHighestDepth());
           tlistener = new Object();
           tlistener.onLoadInit = function(target_mc) {//Ha betöltődött akép és lehet manipulálni
              
               target_mc._x = prevWidth+prevX
              
               prevWidth = target_mc._width+5
               prevX = target_mc._x
              
                              
               target_mc.pictureValue = k;
               target_mc.onRelease = function() {
                   p = this.pictureValue-1;//mivel a nextImage hozzáad egyet a p értékéhez
                   nextImage();
               };
               target_mc.onRollOver = function() {
                   this._alpha = 50;
                   thumbNailScroller();
               };
               target_mc.onRollOut = function() {
                   this._alpha = 100;
               };
           };
           image_mcl = new MovieClipLoader();
           image_mcl.addListener(tlistener);
           image_mcl.loadClip(thumbnails[k],"thumbnail_mc.t"+k);//betöltjük a movieclip-be a képet, majd meghívjuk a fentebbi onLoadInit-t

        

       }
       // ///////////////////////////// A képek scalezéséért felel
       function presel() {
           if ((szelesseg>kepXmax) || (magassag>kepYmax)) {
               // /// Ha a kép valamelyik oldala > mint a maximális (kepXmax,kepYmax)
               xoldal = szelesseg-kepXmax;
               yoldal = magassag-kepYmax;
               if (xoldal>yoldal) {
                   aranyx = kepXmax/szelesseg;
                   picture._width = aranyx*szelesseg;
                   picture._height = aranyx*magassag;
                   kozepre();
               } else if (yoldal>xoldal) {
                   aranyy = kepYmax/magassag;
                   picture._width = aranyy*szelesseg;
                   picture._height = aranyy*magassag;
                   kozepre();
               }
           } else if ((szelesseg<kepXmax) || (magassag<kepYmax)) {
               // // Ha a kép valamelyik oldala kisebb mint a maximális
               xoldal = kepXmax-szelesseg;
               yoldal = kepYmax-magassag;
               if (xoldal>yoldal) {
                   aranyy = kepYmax/magassag;
                   picture._width = aranyy*szelesseg;
                   picture._height = aranyy*magassag;
                   kozepre();
               } else if (yoldal>xoldal) {
                   aranyx = kepXmax/szelesseg;
                   picture._width = aranyx*szelesseg;
                   picture._height = aranyx*magassag;
                   kozepre();
               }
           }
       }
       function kozepre() {
           // ////////// Az új méretek alapján teszi mindig középre a képet
           picture._x = kezdoX+(kepXmax-picture._width)/2;
           picture._y = kezdoY+(kepYmax-picture._height)/2;
       }

        

        

       function thumbnails_fn(k) {

       kvar = k;
             thumbnail_mc.createEmptyMovieClip("t"+k,thumbnail_mc.getNextHighestDepth());

            image_mcl.loadClip(thumbnails[k],"thumbnail_mc.t"+k);//betöltjük a  movieclip-be a képet, majd meghívjuk a fentebbi onLoadInit-t

        

       }

        

            tlistener = new Object();
            tlistener.onLoadInit = function(target_mc) {//Ha betöltődött akép és  lehet manipulálni
               
                target_mc._x = prevWidth+prevX
               
                prevWidth = target_mc._width+5
                prevX = target_mc._x
               
                               
                target_mc.pictureValue = kvar;
                target_mc.onRelease = function() {
                    p = this.pictureValue-1;//mivel a nextImage hozzáad egyet a p  értékéhez
                    nextImage();
                };
                target_mc.onRollOver = function() {
                    this._alpha = 50;
                    thumbNailScroller();
                };
                target_mc.onRollOut = function() {
                    this._alpha = 100;
                };
       kvar++;
       if(kvar<total){
       thumbnail_fn(kvar);
       }
            };
            image_mcl = new MovieClipLoader();
            image_mcl.addListener(tlistener);
       • 4. Re: problem with order
        newcmr.hu Level 1

        Thanks very much! Now it works correctly.

        • 5. Re: problem with order
         kglad Adobe Community Professional & MVP

         you're welcome.