0 Replies Latest reply on Feb 17, 2012 5:13 AM by Sander1111

    Flash veranderingen worden niet doorgevoerd?

    Sander1111 Level 1

      Dag, Ik ben bezig met het maken van een website met flash 8. Ik gebruik een template die ik aanpas naar wens. De site is bjina klaar maar ik stuit nu op een probleem. Alle veranderingen die ik aanbreng pas ik toe door de knop 'export movie' Als ik vervolgens op de index klik dan is de aanpassing aangebracht. Nu heb ik in een bepaald onderdeel wat regels weggehaald en de e.e.a. van plaats verandert. In flash zie ik de verandering echter in de index vertoning lijkt de verandering niet doorgevoerd. Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen?