1 Reply Latest reply on Mar 20, 2012 5:51 AM by nealeh

  Monitorpanelen.

  Kagge28bo

   När jag drar ett klipp till tipdsvyn eller scenvyn och sedan vill granska den så följer inte rörelsen med utan jag får bara se den första bilden i monitorpanelen. Vad är det som jag gjort fel?

    • 1. Re: Monitorpanelen.
     nealeh Level 5

     Are there red lines across the timeline when you add the clip? If so your project setting is wrong.

      

     Google Translate:

     Finns det röda linjer över tidslinjen när du lägger klippet? Om så är fallet projektet inställning är fel.

      

     Cheers,

     --

     Neale

     Insanity is hereditary, you get it from your children